Zlín – 4. listopadu 2020 – Marie Hanáčková je jednou ze studentek Všeobecného ošetřovatelství z Fakulty humanitních studií UTB, která se rozhodla pomáhat v Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Dobrovolné činnosti našich studentů si všimla již řada médií, příběh této brzy jednadvacetileté studentky se ale dostane i do celosvětového vysílání. Americká televizní stanice CNN totiž natáčela právě na oddělení, kde Marie působí, a její příběh se tak dostane k divákům z celého světa.

Studentka třetího ročníku Ústavu zdravotnických věd pracuje naplno. Podává léky, píchá injekce, odebírá krev. „Nemám s tím žádný problém, vyzkoušela jsem si to už dříve na praxích, které jsem absolvovala právě v Baťovce,“ popisuje studentka. Pracuje na plicním oddělení, kde se léčí i pacienti s onemocněním COVID-19. Nad nebezpečím možné nákazy zbytečně nepřemýšlí, bere to tak, že v tuto chvíli je v nemocnici prostě její práce potřebná. „S Maruškou jsme moc spokojení. Je ochotná, pracovitá a zručná. A umí vyjít vstříc, třeba tím, že vezme jakoukoliv službu. Moc nám pomáhá,“ chválí novou posilu Kateřina Paličková, vrchní sestra plicního oddělení.

Za pomoc dobrovolníků jsou v těchto dnech nemocnice v celé České republice velmi vděčné. A platí to i pro ty ve Zlínském kraji. Aktuálně jim v provozu chybí už 700 zdravotníků, nahrazují je právě dobrovolníky, kterých nyní v nemocnicích Zlínského kraje pomáhá okolo sto padesáti. Řada z nich je právě z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.  Jak dlouho bude Marie Hanáčková v nemocnici pracovat, v tuto chvíli ještě neví. „Chci pomáhat, dokud zde budu potřebná,“ dodává okamžitě. „Naše fakulta poskytuje hned několik studijních programů, které jsou v současné době velmi žádané. V terénu máme zapojeny učitele, sociální pedagogy a téměř všechny studenty zdravotnických nelékařských oborů. Chci všem studentům, kteří se do boje s pandemií koronaviru zapojili, moc poděkovat. Příklad Marie Hanáčkové je jedním z mnoha, oceňuji nasazení všech našich studentů v těchto nelehkých dnech“, uzavírá děkan Fakulty humanitních studií Libor Marek.

Reportáž CNN – Czech teenagers deployed to overwhelmed hospitals as Covid cases explode