Zlín – 22. října 2020 – Studenti Fakulty humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně začali naplno od tohoto týdne pomáhat zdravotníkům ve Zlínském kraji. Konkrétně studenti Ústavu zdravotnických věd přechází do tzv. pracovní povinnosti a zapojili se do ostrého provozu v Krajské nemocnici Tomáše Bati. 

Naši studenti byli kontaktováni přímo zástupci Zlínského kraje a ihned po uzavření smlouvy začali naplno pracovat ve zlínské nemocnici. Jde zhruba o 50 studentů třetích ročníků oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotně sociální pracovník,“ uvádí Petr Snopek, proděkan FHS, který zároveň zastává funkci vrchní sestry ortopedického oddělení zlínské nemocnice.

„Ani chvíli jsem nepřemýšlela a šla jsem pomoct tam, kde je to nejvíc potřeba. Je to pro mě zajímavá zkušenost. Člověk si tady uvědomí pravou hodnotu zdraví,“ říká Marie Hanáčková, studentka třetího ročníku oboru všeobecná sestra, která nyní v nemocnici pracuje na plicním oddělení.

Studenti zlínské univerzity pomáhají na standartních odděleních, ale také na odděleních, která se starají o covid pozitivní pacienty. A práce to není vůbec jednoduchá, studenty však nesmírně obohacuje.

„Staráme se o ty pacienty, kteří vyžadují akutní péči. Mnohdy pacienty přijímáme takzvaně “za pět dvanáct”, kdy musíme všichni spolupracovat, protože je každá sekunda důležitá. Někdy je toho opravdu hodně, musíme asistovat lékaři při intubaci, napojit pacienta na monitor životních funkci, podat léky, které pacient akutně vyžaduje, a to ideálně vše zároveň. Pacienti jsou převážně na umělých plicních ventilacích, což není tak obvyklé, mít takový počet pacientů, za které dýchá “přístroj”. Musíme se postarat o pacienty po všech směrech, jejich léčba je pro nás prioritou, ale nezapomínáme i na ostatní věci. Například jsem se starala o pacientku, která měla dlouhé vlasy, tak jsem jí zaplétala cop,“ popisuje se zaujetím studentka Veronika Mňačková.

Do této nezbytné pomoci se zapojuje stále více studentů, poptávka ze zdravotnických zařízení po nich den ode dne roste.

„Kromě studentů třetích ročníků jsou opakovaně vyzýváni k zapojení i studenti nižších ročníků, v nemocnici potřebujeme doslova každou ruku,“ upozorňuje Petr Snopek.

Do pomoci v boji s covidem-19 se ale kromě studentů zdravotnických programů hlásí rovněž studenti učitelských i neučitelských studijních programů Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. 

„Pomáhají ve školských a jiných zařízeních. Sociální pedagogy budeme posílat také na detašovaná pracoviště Krajské hygienické stanice Zlínského kraje,“ dodává Renata Šilhánová, proděkanka pro vnější vztahy FHS.

Velký zájem je také o studenty učitelských oborů z Ústavu školní pedagogiky. Ti poskytují pomoc zdravotníkům formou edukačních aktivit přímo v domácnostech zdravotníků, kteří jsou nasazeni v první linii. 

 „V tuto chvíli tuto službu realizujeme pro 13 dětí takto zaneprázdněných zdravotníků“, uzavírá Adriana Wiegerová, ředitelka Ústavu školní pedagogiky FHS. A dalších zdravotníků – rodičů, kteří mají o tuto službu zájem, přibývá.