Zlín – 16. září 2020 – Slavnostní shromáždění k 25. výročí vzniku Fakulty managementu a ekonomiky, které se mělo uskutečnit v pátek 18. 9., je odloženo. Důvodem je nedoporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (HSZK) akci pořádat i v kontextu nepříznivé epidemiologická situace.

„S Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje i dalšími příslušnými orgány jsme byli v pravidelném kontaktu a společně jsme konzultovali všechna potřebná preventivní hygienická opatření na akci. Velmi nás to mrzí, protože ještě 15.9. ráno vypadala situace příznivě a přípravy byly v plném proudu. Následovalo však nedoporučení ze strany ředitele Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, na jehož základě bylo rozhodnuto o odložení akce. Tým FAME odvedl velký kus práce, která rozhodně nebyla vynaložena zbytečně, protože pevně věřím, že se na oslavách výročí založení naší fakulty společně setkáme v příštím roce v náhradním termínu, který bude včas upřesněn,“ sdělil děkan Fakulty managementu a ekonomiky David Tuček.

Fakulta managementu a ekonomiky je jednou ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byla založena roku 1995 jako druhá zlínská fakulta brněnského Vysokého učení technického a roku 2001 se společně s Fakultou technologickou stala základem nově vzniklé Univerzity Tomáše Bati.