Zlín – 16. září 2020 – Více než deset tisíc studentů míří postupně zpět do učeben Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde v těchto dnech začíná na jednotlivých fakultách semestr.

„Zejména pro studenty prvních ročníků je velmi důležité, aby se se školou osobně seznámili, prošli si ji a navnímali studentské prostředí,“ říká rektor UTB Vladimír Sedlařík. „Studenti nebyli na univerzitě téměř půl roku, klasická výuka je ten nejlepší způsob, jak se dostat zpět do rytmu,“ zmiňuje rektor Vladimír Sedlařík.

Koronavirová pandemie ale bohužel ovlivňuje výuku i přítomnost lidí v budovách univerzity. Dodržovat se musí přísná hygienická opatření a doporučení hygieniků.

„Od příštího pondělí může být na přednášce fyzicky přítomno maximálně 50 osob. Větší přednášky pak musíme rozdělit do více přednáškových sálů, nebo využijeme online výuky,“ uvádí Lubomír Beníček, prorektor pro pedagogickou činnost. S tou mají studenti i pedagogové již zkušenosti z uplynulého semestru. „Pokud to bude nezbytné, jsme připraveni okamžitě online výuku znovu zahájit v plném rozsahu,“ dodává rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Ve vnitřních prostorách univerzity včetně kolejí i menzy pak musí všichni používat roušky, samozřejmostí jsou panely s dezinfekcí.

Aktuálně Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně studuje 10 201 studentů. Do prvních ročníků bakalářských studijních programů nastupuje 3 006 nových studentů, vloni jich bylo 3 309. Navazující magisterské obory bude nově studovat téměř 1 500 studentů. Na zlínskou univerzitu se letos hlásilo zhruba 9 670 studentů, přijato jich bylo 7 264.

O studium na zlínské univerzitě mají zájem také uchazeči ze zahraničí. V prvních ročnících tak letos zasedne 411 studentů bakalářských, magisterských i doktorských programů. „Celkem zde studuje 1 045 studentů ze zahraničí. Z toho téměř 70% ze Slovenska. Dále jsou to studenti z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu, Indie nebo Ghany,“ popisuje prorektorka pro internacionalizaci, Michaela Blahová.

Pokud to hygienická situace dovolí, čekají na nové studenty slavnostní imatrikulace.

„Tady ale nelze s jistotou nic odhadovat dopředu. Je možné, že budou zrušeny úplně, je totiž velmi složité při imatrikulacích dodržet maximální počet 50 osob,“ vysvětluje Adriana Knápková, prorektorka pro vnější vztahy. Stejná situace se týká promocí absolventů, kdy jednotlivé fakulty celou situaci kolem maximálního počtu osob aktuálně řeší. „Rádi bychom, aby promoce zejména u magisterských oborů proběhly. Je to slavnostní okamžik pro všechny, kteří tady pět let studovali,“ říká rektor Vladimír Sedlařík.

Studenti měli rovněž možnost zúčastnit tzv. Seznamováku UTB – akce, kterou pro ně pořádají starší kolegové sdružení ve Studentské unii, díky níž se nováčci snáz začlení do studentského života.

UTB se během pandemie koronaviru aktivně zapojila do boje s nemocí COVID19. Kromě šití roušek a výroby ochranných štítů se na půdě univerzity taky vyráběla dezinfekce ANTI-COVID. Více než 46 tisíc litrů odebral zejména Zlínský kraj, Město Zlín, Charita, sociální zařízení, obce i školy.