Zlín – 7. července 2020 – Na Univerzitě Tomáše Bati začaly dnes slavnostní promoce absolventů. Jako  první  si převzali své  diplomy studenti Fakulty technologické, kde se podařilo dodržet termín státních závěrečných zkoušek.

Letos na Fakultě technologické promuje na 300 studentů. Na ostatních fakultách budou promoce kvůli koronavirové pandemii později, a to v září a v říjnu,  protože státní závěrečné zkoušky ještě stále probíhají. Dnes byla udělena také Cena rektora, kterou získala Leona Mahelová. Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením se letos  doba slavnostního aktu mírně zkrátila  – upustilo  se například od promítání propagačních videí či možnosti občerstvení v místě promoci.