Zlín – 17. června 2020 – Chcete mít doma „bezpečáka“ se znalostí podnikových procesů, analýzy rizik a podnikové ekonomiky? V tom případě je nový studijní program Management rizik jasná volba! Na Fakultě logistiky a krizového řízení (FLKŘ) bude jeho výuka zahájena letos v září.

Bakalářský studijní program Management rizik vznikl jako nástupce studijního programu Procesní inženýrství (studijní obor Ovládání rizik), který byl na FLKŘ vyučován od jejího vzniku až po současnost. Obsah nového programu zohledňuje aktuální požadavky trhu práce a současně reaguje na celospolečenskou poptávku po výchově odborníků na bezpečnostní problematiku. „Ze 75 % spadá do bezpečnostních oborů a z 25 % do ekonomické oblasti vzdělávání, což potvrzuje jeho mezioborový charakter. Absolventi tohoto studijního programu budou vybaveni znalostmi procesů hodnocení a ovládání rizik, krizového a havarijního plánování, dokáží se zorientovat v kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti i v základních ekonomických disciplínách. Zaměření studijního programu umožní uplatnění absolventů jak v podnikové sféře, tak ve veřejné správě. Jako podnikatelská univerzita budeme zároveň apelovat na to, aby si studenti uvědomovali, jak mohou nabyté znalosti využít v podnikatelské činnosti,“ informuje Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D., ředitel Ústavu krizového řízení, v jehož gesci studijní program Management rizik vznikal.

Novinkou oproti předcházejícímu studijnímu programu Procesní inženýrství je nejen zařazení několika nových, potřebných a praxí oceňovaných předmětů (Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, Provozní havárie a jejich prevence, Řízení finančních rizik), ale také výrazné navýšení podílu povinně volitelných předmětů na úkor předmětů povinných. Student se tak stává spolutvůrcem svého vlastního studijního plánu. „Výběr necelé čtvrtiny předmětů je v rukou studenta. Ten si tak sám může rozhodnout, jestli se bude dál vzdělávat v oblasti analýzy rizik nebo si rozšíří obzory například v oblasti psychologie krizových situací,“ dodává Dr. Jiří Konečný.

Do tříletého bakalářského studijního programu Management rizik se od června mohou hlásit zájemci o prezenční i kombinovanou formu studia. Výuka bude zahájena v nadcházejícím akademickém roce, tedy již v září letošního roku.