Zlín – 1. června 2020 – Státní závěrečné zkoušky dělají dnes studenti  Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Konkrétně Fakultě technologické (FT) se podařilo zachovat termín zkoušek podle původního plánu. I tady ale budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.

„V současné chvíli nemusí mít členové komise a studenti roušky. V místnosti může být maximálně 15 osob a rozestupy 1,5 metru. Těch lidí bude ve zkušebních místnostech vždy méně, budeme se snažit o maximální bezpečnost,“ popisuje Ing. Lubomír Beníček, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost zlínské univerzity.

Pětadvacetiletý student Jan Hanzlík šel dnes ráno ke zkoušce jako jeden z prvních. Ve své práci se věnoval návrhu křídla letadla a v leteckém průmyslu by rád pracoval i v budoucnu. „Mám obrovskou radost, dlouho jsem se připravoval, jsem rád, že to mám za sebou. Koronavirová pandemie ovlivnila průběh vypracování diplomové práce, bylo to celé komplikovanější, ale zvládli jsme to,“ říká s úlevou bezprostředně po vykonání zkoušky.

Aby se dodržel termín státnic, nebylo pro fakultu vůbec jednoduché. Zejména proto, že se situace měnila ze dne na den. „Jednou z výzev bylo například navrhnout systém, jakým budou studenti odevzdávat práce, aniž by museli fyzicky navštívit půdu fakulty. Společně s univerzitní knihovnou se nám podařilo vymyslet velmi efektivní řešení, díky kterému studenti pouze zaslali elektronickou verzi své práce a o vše ostatní jsme se společně s naší knihovnou postarali my. Povedlo se nám tak převést byrokratickou zátěž do online prostředí a zjednodušit spoustu procesů, což je v kontextu akademického světa vždycky velká radost,“ doplňuje Martin Bednařík, proděkan pro pedagogickou činnost FT.

„Jsem na naše studenty a jejich vedoucí nesmírně hrdý. Hned na počátku koronavirové krize jsme udělali revizi letošních bakalářských a diplomových prací. Zjistili jsme, že naprostá většina je téměř před dokončením a bude možné je dopsat i se zavřenými laboratořemi. Naši studenti jsou zvyklí, že práce mají zpravidla rozsáhlou experimentální část. Její zpracování znamená mnohaměsíční laboratorní práci, kterou nelze nechávat na poslední chvíli,“ dodává s potěšením prof. Roman Čermák, děkan fakulty.

Na Fakultě humanitních studií (FHS) mají někteří studenti státní závěrečnou zkoušku již za sebou. „Během zkoušek vládla i zvláštní atmosféra, kdy zkušební komise například mohla poblahopřát studentům k úspěšnému ukončení studia pouze na dálku ze svých míst za stolem bez potřesení ruky, jako tomu bývá zvykem,“ popisuje Renata Šilhánová, proděkanka pro vnější vztahy FHS.

Na ostatních fakultách zlínské univerzity však dochází k posunutí termínů státních zkoušek, a to nejčastěji na červenec a srpen. Důvodem je fakt, že studenti například Fakulty multimediálních komunikací (FMK) nejprve museli dodělat diplomové práce přímo ve svých ateliérech. A ty pro ně byly více než měsíc a půl uzavřené. „Někteří studenti navíc odjeli na Slovensko, kde po celou dobu zůstali, a nemohli se tak ve svých pracích posunout dál. Nikdo netušil, že budou hranice tak dlouho zavřené. Domů odjeli s minimem svých studijních věcí,“ uvádí Jana Dosoudilová, proděkanka FMK pro vnitřní a vnější vztahy.

Také  Fakulta logistiky a krizového řízení byla nucena posunout termín státních zkoušek. Studenti budou mít dva termíny, a to na přelomu června a července a pak také ještě srpna a září. „Je to z toho důvodu, že se někteří studenti v čase koronakrize nedostali do firem, kde dělali výzkum pro své bakalářské a diplomové práce, a nemohli je tak v čas dokončit,“ doplňuje doc. Zuzana Tučková, děkanka fakulty v Uherském Hradišti. K posunu závěrečných zkoušek došlo také na Fakultě aplikované informatiky a Fakultě managementu a ekonomiky UTB.

Letos bude na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně končit přibližně 1 200 studentů bakalářských programů a zhruba dalších 800 studentů navazujících magisterských programů. Promoce se pak budou konat na zlínské univerzitě v průběhu července a srpna. Také termíny přijímacích zkoušek jsou posunuté na červen a červenec, a to hlavně kvůli odloženým maturitám.