Zlín – 29. dubna 2020 – Zákaz shromažďování, doporučený pobyt doma, zavřené školy… Ačkoliv by se mohlo zdát, že současná situace znemožní výuku obzvláště seniorům, opak je pravdou. Posluchači Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se vzdělávají dále – doma přes internet. „Jsme rádi, že naši senioři jsou natolik aktivní, že se bez problémů zapojili do výuky na dálku,“  poznamenala prorektorka UTB pro vnější a vnitřní vztahy doc. Adriana Knápková.

Například do kurzu Člověk a zdraví – psychologie připravil jeho garant PhDr. Jiří Hřebíček pro posluchače jednak prezentace, jednak na každý týden jedno výukové video. „Senioři dostávají pravidelně úkoly – připravit odpověď na otázku vztaženou k tématu přednášky a poslat ji do speciální mailové schránky. Reakce studentů jsou úžasné, řada z nich se s velkou chutí pustila nejprve do instalace potřebných programů na svých počítačích,“ přibližuje koordinátorka U3V Ing. Jarmila Hřebíčková a doplňuje: „Jako první úkol měli posluchači najít 3 pozitivní věci na současné situaci. Toto zadání mělo mezi seniory velký ohlas.“ Z  kurzu připravujeme ke zveřejnění video na téma „Optimistický pohled na situaci seniorů“.

Také vyučující dalších kurzů jsou se studenty v kontaktu přes e-mail, kdy jim posílají prezentace nebo videa, posluchači kurzu PC pro pokročilé absolvují výuku přes aplikaci Teams. Složitější je situace u těch kurzů, které jsou zaměřené prakticky – výtvarné kurzy, kaligrafie, digitální fotografie. Ale způsob se našel – posluchači pracují doma, kreslí a fotografují na zadaná témata a s lektory komunikují elektronicky.

A jak výuku hodnotí samotní posluchači? „Vymysleli jste úžasnou věc. (…) Poskytujete drahocenné informace a duchovně mě povznášíte,“ uvedla například Ing. Júlia Zezulková. „Děkuji moc za nápad posílat přednášky touto formou. V této době je moc fajn mít s U3V kontakt,“ říká zase Irena Brzáková.