Zlín – 22. dubna 2020 – Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), kteří navštěvují závěrečné ročníky, mohou od pondělí 20. dubna po uvolnění opatření souvisejících s pandemií koronaviru znovu navštěvovat školu. Děje se tak za mimořádných hygienických podmínek. Jedná se přibližně o 1150 studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Jednotlivé fakulty si už vydaly vlastní opatření, které konkretizují přítomnost studentů na půdě UTB. To, co je pro všechny společné, je předání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Po necelých dvou měsících se dnes do svého oblíbeného univerzitního ateliéru vrátila jako jedna z prvních také Adriana Šatková, studentka pátého ročníku Ateliéru designu oděvu. Ta už od září intenzivně pracuje na své závěrečné práci – módní kolekci volnočasového oblečení.

„Už jsem se nemohla dočkat. Doma mám sice svůj šicí stroj, ale na něm zdaleka neudělám všechno. Tady v ateliéru máme speciální stroje a zařízení, které k dokončení svých prací nutně potřebujeme. Bez nich to prostě nejde,“ popisuje Adriana Šatková.

„Součástí diplomové práce je i praktická část. A to bez osobní konzultace lze velmi těžko. Potřebujeme materiál vidět, osahat si ho, zda je vhodný, či ne. Jsem moc ráda, že teď se už mohu se studenty po tak dlouhé době vidět a práce konzultovat,“ líčí doc. Kristýna Petříčková, vedoucí Ateliéru designu oděvu zlínské univerzity.

Adriana je ze Slovenska, tam se ale po uzavření hranic nevrátila. Zázemí k dokončení práce má totiž ve Zlíně. Zároveň se rozhodla, že během krize pomůže potřebným. Začala šít s ostatními dobrovolníky v ateliéru tolik potřebné roušky.

Její vlastní závěrečná práce se skládá z 12 modelů. Každý kus jí projde pod rukama několikrát denně. A zároveň také pod pečlivým dohledem vedoucí práce.

„Chci, aby oblečení bylo volné, pohodlné, založené na příjemných materiálech. Některé látky a materiály jsou až z Paříže a jsou opravdu velmi komfortní. Mám přáním ale zároveň je, aby kolekce byla okem přitažlivá třeba i na módní přehlídce,“ dodává studentka.

Už dnes spolupracuje se slovenskou módní firmou, její sen módní návrhářky se pomalu naplňuje. Pokud úspěšně absolvuje závěrečnou zkoušku na přelomu srpna a září, má přislíbeno, že může do firmy nastoupit.

„A to je vlastně ten ideální stav, kdy absolvent najde uplatnění už při vlastní tvorbě závěrečné práce,“ říká s radostí vedoucí Adrianiny práce Kristýna Petříčková.