Zlín – 20. března 2020 –  Nanomateriál, který je schopen zachytit koronavir, vyvinulo Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně společně se zlínskou společností SPUR a.s. Tento materiál tak splňuje normy pro výrobu zdravotnických roušek, po kterých je v současné době obrovská poptávka.

„Materiál SPURTex VS vykazuje filtrační účinnost 99% pro velikost částic 400 nm (měřeno dle EN 149) a tedy odpovídá třídě FFP3. V pásmu ultrajemných částic velikosti 20 – 400 nm materiál vykazuje filtrační schopnost 75-90% (měřeno dle EN 1822)  a zajišťuje nízký tlakový odpor. Maximální snížení tlakového odporu je přitom velmi důležitou vlastností, protože usnadňuje dýchání a minimalizuje riziko podcházení vdechovaného vzduchu kolem roušky a tváře,“ vysvětluje Dušan Kimmer, který vede vývoj nanovláknitých materiálů.

Společnost SPUR a.s. zahájila výzkum a vývoj nanomateriálů v roce 2006. Samotnou výrobou nanovláken na zařízení vlastní konstrukce pak v roce 2012.  Od roku 2018 pokračuje výzkum v Centru polymerních systémů zlínské univerzity.

„Naše centrum je speciálně vybaveno návaznými testovacími technologiemi a disponuje rovněž vysoce kvalitní personální kapacitou,“ dodává rektor zlínské univerzity Vladimír Sedlařík.

Již na počátku února oslovil společnost SPUR a.s. zákazník z Hongkongu. Ten požadoval dodávku materiálu s vysokou účinností pro záchyt koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid-19.

„S univerzitním pracovištěm jsme okamžitě zahájili optimalizaci vývoje nanomateriálů pro daný účel a k nim vhodných podkladových materiálů, ve SPUR a.s. byla připravena linka na následnou výrobu. Ke konci února jsme dodali první stovky metrů tohoto materiálu. Současná kapacita výroby nanotextilie odpovídá přibližně 15 tisícům kusů roušek za den. Postupně usilujeme o navýšení této kapacity až na 20-25 tisíc kusů denně, “ popisuje Tomáš Dudák, ředitel společnosti.

A velký zájem o nanomateriál mají i ostatní výrobci roušek.

„Pro profesionální výrobu roušek jsme navázali spolupráci s výrobci zdravotních pomůcek, kteří naše textilie zpracovávají především pro potřeby Zlínského kraje,“ doplňuje Tomáš Dudák.

Na realizaci roušek z nanomateriálů se podílí rovněž ateliér designu oděvu Fakulty multimediálních komunikací.

V ateliéru nyní zhotovujeme více střihových typů roušek, které následně ihned distribuujeme dále na potřebná místa,“ popisuje Kristýna Petříčková, vedoucí ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.