Zlín – 3. února 2020 – Studentská kavárna, úniková hra, zkouška kreativity, návštěva laboratoří, setkání s roboty, prohlídka architektonického skvostu… To je jen stručný výčet z toho, co už za tři dny čeká zájemce o studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Na 6. února totiž škola připravila Den otevřených dveří. Během celého dne až do 16 hodin budou mít uchazeči možnost navštívit kteroukoliv fakultu jak ve Zlíně, tak v Uherském Hradišti, knihovnu ve zlínském Univerzitním centru i ubytovací prostory.

Na Fakultě technologické bude možnost se seznámit s prací v nejmodernějších laboratořích, navštívit kavárnu nebo se zúčastnit soutěže. Připravena bude také zajímavá prezentace o studiu. (Vavrečkova 275, Zlín, 9.00 – 16.00, kontakt Ing. Michal Rouchal, Ph.D., rouchal@utb.cz, 730 812 797)

Na Fakultě managementu a ekonomiky bude po celý den připraven zážitkový program – například úniková hra pro 3 – 5členné týmy, zkoušky kreativity, testy efektivity a další. Prezentace o studiu, oborech a životě na fakultě proběhnou v 8, 10, 12 a ve 14 hodin, úniková hra od 9.30 vždy ve 40minutových intervalech. (Mostní 5139, Zlín, 8.00 – 16.00, kontakt Mgr. Libuše Kolínková, kolinkova@utb.cz, 737 566 196)

Na Fakultě multimediálních komunikací si uchazeči vyzkouší kreativní testy, nahlédnou do uměleckých ateliérů i na Ústav marketingových komunikací a zažijí atmosféru fakulty na vlastní kůži. Prezentace proběhnou v 10, 12 a ve 14 hodin. (Univerzitní 2431, Štefánikova 5670, tř. T. Bati 4342, Zlín, 9.00 – 16.00, kontakt MgA. Jana Dosoudilová, dosoudilova@utb.cz, 734 795 681)

Fakulta aplikované informatiky má prezentace naplánované na 10, 12 a 14 hodin. Uchazeči si také prohlédnou moderní odborné laboratoře, a to včetně nově otevřené robotické laboratoře, a nahlédnou do výuky. (Nad Stráněmi 4511, Zlín, 9.00 – 16.00, kontakt doc. Marek Kubalčík, Ph.D., kubalcik@utb.cz, 734 862 989)

Fakulta humanitních studií bude své obory, přijímací řízení a další věci spojené se studium prezentovat v 10, 12 a 14 hodin. Po celý den si zájemci budou moct prohlédnout budovu fakulty, která je dílem světoznámé architektky Evy Jiřičné, a seznámit se s výukou. (Štefánikova 5670, Zlín, 9.00 – 16.00, kontakt Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D., silhanova@utb.cz, 602 434 438)

Fakulta logistiky a krizového řízení má prezentace naplánované na 10, 12 a 14 hodin. Přístupné budou laboratoře, učebny i koleje, uchazečům budou k dispozici vyučující i dobrá káva (Studentské nám. 1532, Uherské Hradiště, 9.00 – 16.00, kontakt Bc. Vlasta Borůvková Buková, bukova@utb.cz, 724 646 725)

Další informace jsou k dispozici na webu školy: https://www.utb.cz/dod-2020