Zlín – 5. listopadu 2017 – Náhlá srdeční zástava může bez rychlého zásahu – resuscitace ohrozit člověka na životě. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) proto pořídila 4 kusy srdečních defibrilátorů, díky nimž bude možné poskytnout postiženému neodkladnou první pomoc. Nové přístroje jsou umístěny na recepcích budov Fakulty managementu a ekonomiky, Fakulty aplikované informatiky, Laboratorního centra Fakulty technologické a Fakulty humanitních studií. K dispozici jsou v případě potřeby samozřejmě i pro veřejnost.

Automatizovaný externí defibrilátor je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat i nevyškolení zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. Při poruše srdečního rytmu dodá přístroj postiženému kontrolovaný elektrický výboj (defibrilaci), který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75 %.

Univerzita již zažádala o zařazení nových přístrojů do aplikace https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed, kde jsou zaregistrovány všechny veřejně dostupné defibrilátory v České republice.

 

Adresy nových defibrilátorů na UTB:

Fakulta managementu a ekonomiky              Mostní 5139               Zlín

Fakulta aplikované informatiky                     Nad Stráněmi 4511    Zlín

Laboratorní centrum Fakulty technologické Vavrečkova 5669       Zlín

Fakulta humanitních studií                            Štefánikova 5670       Zlín