Zlín – 4. listopadu 2019 – Odborníci na logistiku a na mezinárodní obchod z celé Evropy míří v těchto dnech na Univerzitu Tomáše Bati. Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) v Uherském Hradišti totiž  ve dnech 4. – 8. listopadu 2019 hostí mezinárodní studentské sympozium, které se každý rok koná na některé univerzitě našeho kontinentu.

„Mezinárodní studentské sympozium logistiky a mezinárodního obchodu každoročně organizují univerzity ze slovinského Mariboru a z německých Brém. Díky tomu, že se sympozium koná pokaždé na jiném místě, mají jeho účastníci možnost poznávat různá místa, univerzity, podniky a firmy i jiné země. Jsme rádi, že letos jej můžeme hostit my společně s Fakultou managementu a ekonomiky,“ uvedla děkanka FLKŘ doc. Zuzana Tučková.

Sympozium je určené pro studenty i pro vyučující ve zmíněných oblastech. Účastníci mají možnost  si vyslechnout  příspěvky jak pedagogů, tak i studentské konferenční  příspěvky, dále se můžou zúčastnit logistické hry či studentské city game, důležité  je ale i  navázání kontaktů v místních firmách. „Pro účastníky sympozia máme domluvenou exkurzi ve společnosti Barum Continental,“ doplňuje doc. Tučková.

Letošní ročník sympozia bude zaměřen na problematiku chytrých měst, speciálně se bude zabývat otázkami  mobility, přepravy a logistiky.