Zlín – 17. září 2019 – Výuku v akademickém roce 2019 – 2020 zahajuje v tomto týdnu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V novém semestru usedne do lavic ve všech formách studia dohromady téměř 9400 posluchačů.

„Nejvyšší počet studentů mají již tradičně Fakulta humanitních studií (2086) a Fakulta managementu a ekonomiky (2079). Následují Fakulta technologická s 1545 posluchači, Fakulta aplikované informatiky se 1441 posluchači a Fakulta multimediálních komunikací s 1485 studenty. Na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti studuje 991 posluchačů a 31 doktorandů studuje na Univerzitním institutu,“ uvádí rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

V letošním roce zaznamenala univerzita výrazně vyšší počet uchazečů oproti minulému roku. „Do začátku semestru jsme obdrželi 8632 přihlášek ke studiu, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst o 18 %,“ upozorňuje rektor. Do prvních ročníků nastoupí 4317 studentů. Nové studenty nyní čekají slavnostní imatrikulace. Každý z nich měl také možnost se zúčastnit tzv. Seznamováku – akce, kterou pro ně pořádají starší kolegové sdružení ve Studentské unii, díky níž se nováčci snáz začlení do studentského života.

O studium na UTB tradičně projevují zájem uchazeči ze zahraničí. V prvních ročnících tak letos zasedne 256 posluchačů ze Slovenska, 30 z Turecka, 23 z Ruska, 9 z Kazachstánu, 8 z Číny i  jednotlivci z jiných zemí. Dalších zhruba 180 cizinců absolvuje v tomto semestru na UTB výměnný pobyt. „Je potěšitelné, že naše univerzita je atraktivní pro uchazeče z celého světa,“ komentoval prof. Sedlařík.

Mezi uchazeči byl letos největší zájem o Inženýrskou informatiku, Specializaci v pedagogice, Ochranu obyvatelstva nebo Ekonomiku a management. K novinkám letošního roku patří obory Aplikovaná logistika, Biomateriály a kosmetika nebo Arts Management. „Na Fakultě technologické jsou od nového semestru k dispozici zcela nové laboratoře k výuce potravinářských oborů. Posluchači  tak budou pracovat s nejmodernějším přístrojovým vybavením, které simuluje reálné výrobní prostředí,“ upozorňuje dále rektor. Během podzimu pak budou otevřeny dvě kompletně zrekonstruované posluchárny na Fakultě managementu a ekonomiky.