Zlín – 3. září 2019 – „Ptáte se mne, jak jsem vybudoval k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem závod, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod.“ Tato známá věta Tomáše Bati inspirovala organizátory dalšího ročníku konference Baťův odkaz Evropě, která proběhne 18. září 2019 v prostorách Kongresového a univerzitního centra. Ústřední téma letošní akce tak bude znít „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání“.

Konferenci Baťův odkaz Evropě pořádá Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) společně s Nadací Tomáše Bati. Tato výjimečná konference má dlouhou tradici, koná se jednou za pět let a pokaždé je zaměřena na jiné téma, které  ve společnosti aktuálně rezonuje. V letošním roce organizátoři získali více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života, mezi nimi například světoznámého ekonoma prof. Milana Zeleného, který působí na UTB a na Fordham University v USA, emeritního viceguvernéra České národní banky Dr. Mojmíra Hampla a další.

„Na konferenci zcela záměrně volíme formu diskusí, nikoliv tradiční formu prezentací. Diskusní forma účastníkům umožní vyjádřit se k daným tématům nejobšírněji,“ uvedl děkan FaME doc. David Tuček. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati, dodal: „Víme, že Tomáš Baťa tvrdil, že stroje a budovy jsou hromady železa a cihel, ale život tomu dávají teprve lidé. Lidé jsou i hlavním tématem naší konference.“

Konference začne plenárním zasedáním v podobě moderované diskuse. Role moderátora se ujal prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – emeritní rektor UTB. Konference nebude pouze o znalostech a výměně zkušeností, bohatí jí doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobová módní přehlídka a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou. Podrobné informace o konferenci Baťův odkaz Evropě najdete na http://batuvodkazevrope.cz.