Zlín – 8. července 2019 – Už sedmý ročník prázdninové Junior univerzity na Fakultě humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byl zahájen v pondělí. Na zakončení přislíbila účast i významná zlínská rodačka Eva Jiřičná a čeká ji tam milé překvapení. Za čestnou doktorku si ji totiž vybrali dětští „vysokoškoláci“, kteří se této akce letos účastní.

Profesorka Jiřičná se tak zařadí po bok dalších osobností, které se mohou pyšnit nevšedním titulem Doctor Junior honoris causa. Patří mezi ně herec Josef Alois Náhlovský, emeritní rektor UTB Petr Sáha, předseda Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura i bývalá děkanka FHS Anežka Lengálová.

Čestný juniorský doktorát by měla prof. Jiřičná převzít na závěr Junior univerzity, při promoci absolventů, která proběhne v pátek 12. července odpoledne. Ještě před tím ale paní Jiřičná pobeseduje s nejstaršími účastníky Junior univerzity, z nichž některým je už 17 let. Budou mít výjimečnou příležitost zeptat se jí na práci architekta, ale i na její život v cizině a nechat se inspirovat, jak usilovnou prací dojít k úspěchu.

To, že si pro udělení doktorátu děti vybraly právě Jiřičnou, není náhodou. Už druhý rok probíhá Junior univerzita v krásných prostorách sídla FHS, na kterou má Jiřičná dlouhodobou vazbu, protože tuto budovu navrhovala, včetně interiérů, které jsou dnes předmětem obdivu každého návštěvníka.

Než ale k slavnostní promoci dojde, čeká na děti bohatý program. Po imatrikulaci, tj. uvedení do akademické obce, se zúčastní dobrodružného čtení, vyzkouší si chemické experimenty v laboratoři, nahlédnou do práce kriminalistů, procvičí si angličtinu, vyrazí společně na výlety a absolvují mnoho dalšího.

Junior univerzita od samého začátku propojuje zábavu se vzděláváním. Studenti FHS z oborů učitelství pro mateřské školy, pedagogika předškolního věku a učitelství pro první stupeň ZŠ si zde navíc pod odborným dohledem ověřují v praxi své teoretické znalosti – vytvářejí pro malé vysokoškoláky zajímavé projekty a realizují výstavy či exkurze. Výborná úroveň Junior univerzity se odráží i v tom, že byla přijata do mezinárodní organizace dětských univerzit EUCUNET. Ředitelka Ústavu školní pedagogiky, který akci organizuje, Adriana Wiegerová, říká: Na žádném táboře děti nezažijí, co je čeká na univerzitě. O tom, že se jim akce líbí, svědčí i to, že někteří se jí účastní už posedmé. Letos tedy s nadějí, že se setkají se světovou osobností.“