Zlín – 1. července 2019 – Zapnutý mobil nebo notebook na operačním sále? Co dnes zní jako utopie, která ohrožuje život pacienta, může v blízké budoucnosti být naprosto běžné. A to díky vědcům z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), kteří se věnují výzkumu elektromagnetické kompatibility přístrojů.

„Životní funkce pacienta, který podstupuje operaci pod anestézií, jsou hlídány elektronickým systémem. Aby činnost takového systému nebyla narušena, není možné mít v místnosti jiné elektronické přístroje. Nebo si představme přístroj na drcení žlučníkových a ledvinových kamenů – litotryptor. Zařízení funguje na principu generování rázové vlny a její fokuzace do příslušného orgánu s kamenem. Akustický impulz je vytvářen elektrickým výbojem, při kterém vzniká pulzní magnetické pole. Pokud pod přístroj položíme pacienta s kardiostimulátorem, může magnetické pole vytvářet nepřípustný elektrický impulz a vzniká otázka, zda se nebudou přístroje vzájemně rušit a ohrožovat zdraví pacienta. Toto vše jsou problémy, s nimiž se potýkají lékaři v nemocnicích,“ představuje základní otázky výzkumu doc. Vojtěch Křesálek.

Studium vzájemného ovlivňování přístrojů je zaměřeno ryze prakticky. „My se v první fázi zaměříme na jeden konkrétní problém, a to na otázku, jestli je bezpečné pro člověka s kardiostimulátorem podstoupit výkon pod litotryptorem,“ říká dále doc. Křesálek. Výzkum bude probíhat v reálných podmínkách ve zlínské krajské nemocnici. „S ohledem na pohodlí pacientů budeme na začátku měřit sice za provozu, ale bez pacientů,“ upozorňuje doc. Křesálek. Výsledky by výzkum měl přinést do jednoho roku. „Jakmile budou výsledky k dispozici, nabídneme je komerčním způsobem i dalším nemocnicím,“ doplňuje Křesálek.

Projekt Elektromagnetické zdroje a jejich rizika v nemocničním prostředí se zároveň stane prvním projektem řešeným na poli Klastru aplikovaného biomedicínského výzkumu a inovací – KABMED –, který vzniká ve Zlínském kraji.