Zlín – 25. června 2019 – S koncem akademického roku přichází čas, kdy absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) přebírají na slavnostních promocích své diplomy. Jejich termíny jsou v letošním roce následující:

  1. 6.         Fakulta managementu a ekonomiky       Kongresové centrum Zlín

9.00, 12.30, 16.00 hodin

1. – 2. 7.    Fakulta multimediálních komunikací     Kongresové centrum Zlín

vždy 10.00, 13.00 hodin

  1. 7.           Fakulta logistiky a krizového řízení        Kino Hvězda Uherské Hradiště

9.00, 11.00, 13.30, 15.30 hodin

  1. – 9. 7.     Fakulta aplikované informatiky              Kongresové centrum Zlín

vždy 9.30, 12.00 hodin

  1. – 12. 7.   Fakulta humanitních studií                      Vzdělávací komplex UTB Zlín

8.50, 10.30, 12.10, 13.50, 15.30, 17.10 hodin (10. a 11. 7.)

9.00, 11.00, 13.00 hodin (12. 7.)

  1. – 16. 7.  Fakulta technologická                              Kongresové centrum Zlín

vždy 9.45, 13.45 hodin

 

Na UTB studuje cca 9000 posluchačů, z toho 1049 studentů končí bakalářské studium a 825 uzavírá magisterské studium.

 

Počty absolventů po jednotlivých fakultách:

Fakulta technologická                                    150 bc.            158 mgr.

Fakulta managementu a ekonomiky              171 bc.            242 mgr.

Fakulta multimediálních komunikací              171 bc.            158 mgr.

Fakulta aplikované informatiky                      92 bc.              130 mgr.

Fakulta humanitních studií                            327 bc.              97 mgr.

Fakulta logistiky a krizového řízení               138 bc.              40 mgr.