Zlín -1. dubna 2019 – Nejstarší fakulta UTB – Fakulta technologická – slaví v letošním roce 50. výročí. Založena byla k 15. dubnu 1969. Při této příležitosti se dnes uskutečnila tisková konference.

Děkan FT doc. Roman Čermák představil v úvodu tiskové konference fakultu. Historik PhDr. Zdeněk Pokluda pak nastínil historii fakulty a vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně, jehož počátky se datují již k roku 1960, kdy ve Zlíně vzniklo detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické. Na konferenci vystoupil také pedagog a vědec prof. Martin Zatloukal.

Své výroční si fakulta v průběhu roku připomene několika akcemi, například Galavečerem 15. dubna, festivalem Zažij vědu 16. a 17. dubna nebo zářijovým setkáním absolventů.