Zlín – 28. března 2019 – Fakulta humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) má nového děkana. Mgr. Libora Marka, Ph.D. jmenoval do funkce s účinností od 1. dubna rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík. Stalo se tak na základě rozhodnutí Akademického senátu FHS, který Dr. Marka zvolil kandidátem na jmenování děkanem na příští čtyři roky.

Dr. Marek vystudoval německou a anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na stejné fakultě absolvoval také doktorské studium německé literatury. Na UTB působí od roku 2006. V letech 2010-11 byl členem Akademického senátu UTB i FHS, od roku 2011 byl proděkanem pro pedagogickou činnost. V loňském roce se stal ředitelem Ústavu moderních jazyků a  literatur FHS.

„V následujících čtyřech letech se chci zaměřit na posílení personální struktury fakulty, zvyšování počtu uznatelných a oborově specifických vědeckých výstupů, akreditaci nových magisterských studijních programů a studijních programů akreditovaných v angličtině,“ uvedl Dr. Marek.

Fakulta humanitních studií vznikla na UTB v roce 2007. Nejprve ji řídila pověřená děkanka Ing. Jitka Jašková (leden-březen 2007). Zvolenými děkany pak byli prof. Vlastimil Švec (2007-11) a doc. Anežka Lengálová (2011-19). Fakulta rozvíjí tři základní směry výuky a výzkumu, a to filologické, pedagogické a zdravotnické obory. V současné době na ní studuje zhruba 2000 posluchačů.