Zlín – 4. února 2019 – Den otevřených dveří na všech svých fakultách pořádá ve čtvrtek 7. února 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.  Zájemce o studium zve na zajímavý program, prezentace o studiu a prohlídky svých budov a vybavení. Na všech fakultách je připraven také lákavý doprovodný program.

Na Fakultě technologické bude možnost se seznámit s prací v laboratořích nebo třeba navštívit kavárnu a popovídat si se stávajícími posluchači fakulty, představí se i jednotlivé ústavy. Prezentace budou probíhat v pravidelných intervalech od 9 do 16 hodin. (Vavrečkova 275, Zlín)

Na Fakultě managementu a ekonomiky budou po celý den připraveny interaktivní hry – programovatelní roboti, robotické stavebnice, stavebnice Lego apod. Za sdílení fotky na instagramu budou uchazeči moct získat univerzitní mikinu. Prezentace o studiu, oborech a životě na fakultě proběhne v 8, 10, 12 a ve 14 hodin. (Mostní 5139, Zlín)

Na Fakultě multimediálních komunikací se představí studijní program Mediální a komunikační studia. Uchazeči si vyzkouší kreativní testy, nahlédnou do výuky a zažijí atmosféru studia na vlastní kůži. Prezentace proběhnou v 10, 12 a ve 14 hodin. (Univerzitní 2431, Zlín)

Fakulta aplikované informatiky má prezentace naplánované na 10, 12 a 14 hodin, vždy o 45 později proběhne komentovaná prohlídky fakulty. (Nad Stráněmi 4511, Zlín)

Fakulta humanitních studií bude své obory, přijímací řízení a další věci spojené se studium prezentovat v 10, 12 a 14 hodin.  (Štefánikova 5670, Zlín)

Fakulta logistiky a krizového řízení má prezentace naplánované na 10, 12 a 14 hodin. (Studentské nám. 1532, Uherské Hradiště)

Další informace jsou k dispozici na webu školy: https://www.utb.cz/aktuality-akce/den-otevrenych-dveri/