Zlín – 10. prosince 2018 – Galerie G18 otevírá novou výstavu s názvem Průzkumy tradice. Výstava představující práce studentů Fakulty multimediálních komunikací se zaměřuje na téma tradice a udržitelnost. Vernisáž výstavy proběhne 12. 12. 2018 v 18 hodin a celá výstava bude otevřena do 17. 1. 2019.

Výstavy nazvané Průzkumy otevírají galerii G18 Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jejich základním cílem je prezentace témat, které mají ateliéry napříč fakultou společné a objevují se v tvorbě studentů nezávisle na ateliérových zadáních. Výstava Průzkumy tradice volně navazuje na předchozí výstavu Průzkumy bydlení a představuje udržitelný design a design inspirovaný tradicí.

Tradice byla v kontextu umění i designu donedávna zapovězeným slovem. Zkušenosti a dovednosti předávané po generace na čas nahradily nové technologie, přístupy a myšlení, které se neohlíželo zpět. Následky této dočasné diskontinuity můžeme sledovat jak ve společnosti, tak v krajině, v přírodě.

Dnešní naléhavou potřebu udržitelnosti můžeme chápat jako jeden z důsledků přerušení tradic, jako obecnou touhu po trvání či trvanlivosti, nebo obnově.  Výstava se dotýká tradičních řemesel a postupů, inspirace lidovými motivy ale také moderních technologií, využitelnosti zbytkových materiálů i například ekologických přístupů v průmyslové výrobě.

Galerie G18, Štefánkova 5670, Zlín

otevírací doba: po – čt 13 – 18.
www.g18.cz