Zlín – 21. listopadu 2018 –  Bazar, dobrovolné dárcovství krve, motivační přednáška k dobrovolnické činnosti či výstava, to je jen krátký výčet akcí, které Fakulta humanitních studií UTB (FHS) organizuje v měsíci listopadu. Tento měsíc je pro fakultu každoročně měsícem dobrovolnictví. Do svých aktivit FHS zapojuje nejen studenty a zaměstnance univerzity, ale i širokou veřejnost.

Letošní dobrovolnickou sérii odstartovala ve Vzdělávacím komplexu UTB (U18) přednáška Každá krev má svůj příběh a také výstava zachycující chvíle onkologicky nemocných dětí a jejich rodin prožité na hematologickém oddělení. Výstavu pod názvem Větší než velká výzva FHS připravila ve spolupráci se sdružením Šance Olomouc o.p.s. a Hemato-onkologickým oddělením Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Přednáška i výstava měly společný cíl: motivovat studenty i občany města k bezplatnému darování krve. „Zájemci se mohli dostavit na transfuzní stanici Krajské nemocnice Tomáši Bati a v rámci akce Darujte krev s FHS věnovat to nejcennější – svou krev,“ říká PhDr. Anna Krátká, Ph.D., která má dobrovolnickou činnost na fakultě na starosti. „Chceme pomoci rozšířit řady bezplatných dárců krve, kterých je stále velký nedostatek,“ dodává.

Konec měsíce, 26. až 28. listopad, si FHS se společně s organizací Dotek ve Vizovicích vybrala pro uspořádání Dobročinného bazaru, jehož letošní ročník bude v mnoha směrech nový. Poprvé akce proběhne v nových prostorách Vzdělávacího komplexu UTB a poprvé se fakultě podařilo získat pro spolupráci Coffee Express. Fakulta tak doufá, že se více otevře veřejnosti, která kolem nové budovy prochází na zastávku MHD Školní. Pod výzvou Přispěj s Coffee Express!, bude pojízdný stánek s kávou přistaven právě na půdě FHS, kde si lidé budou moci svůj oblíbený nápoj zakoupit. Společnost následně věnuje část zisku z prodeje káv do výtěžku Dobročinného bazaru. Kromě toho organizátoři odmění účastníky bazaru závěrečnou tombolou s losováním o ceny. Cílem akce je oslovit co nejvíce potenciálních dárců a získat prostředky pro klienty společnosti Dotek.

Pod heslem Děkujeme, že pomáháte s námi! FHS uvítá všechny ty, kterým není lhostejný život jejich spoluobčanů a kteří se jakoukoliv formou do listopadových dobrovolnických aktivit zapojí.