Zlín – 7. listopadu 2018 – Zájemci o vysokoškolské studium budou mít v tomto akademickém roce první příležitost poznat výukové prostředí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V pátek 9. listopadu se uskuteční den otevřených dveří na Fakultě multimediálních komunikací pro studijní programy Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění.

Tyto programy nabízejí studium například animované tvorby, režie, scenáristiky nebo nejrůznějších oblastí designu, dále prostorové tvorby, fotografie a dalších. Uchazeči budou mít po celý den možnost si prohlédnout studijní prostředí a vybavení jednotlivých ateliérů. Termín pro podání přihlášek do uměleckých oborů je 30. listopadu.

Další den otevřených dveří na UTB proběhne 7. února 2019. To se uchazečům představí všechny fakulty univerzity (bez uměleckých oborů).