Zlín – 17. října 2018 – Nejmladší fakultu zlínské univerzity, Fakultu logistiky a krizového řízení, bude od listopadu řídit doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., dosavadní proděkanka pro tvůrčí činnost a mezinárodní vztahy. Do funkce ji jmenoval rektor prof. Ing. Petr Sáha, CSc., na základě řádné volby akademického senátu fakulty. Doc. Tučková se ujme úřadu 4. listopadu 2018, kdy začne její čtyřleté funkční období.

Ve funkci nahradí dosavadního děkana doc. RNDr. Jiřího Dostála, CSc., který fakultu sídlící v Uherském Hradišti úspěšně řídil v uplynulých čtyřech letech. Za největší úspěchy jeho funkčního období lze považovat akreditaci navazujícího magisterského programu, díky kterému má fakulta už první absolventy s titulem Ing. Podařilo se mu také významně zkvalitnit personální strukturu fakulty, zejména akademických pracovníků, a vybudovat odborné laboratoře.

Nová děkanka doc. Zuzana Tučková je se zlínskou univerzitou spjata od svých studií na Fakultě managementu a ekonomiky, kde vystudovala specializaci Podniková ekonomika. Na stejné fakultě v roce 2003 úspěšně složila státní doktorskou zkoušku a absolvovala zde i habilitační řízení v oboru Ekonomika řízení podniku, na jehož základě byla v roce 2013 jmenována docentkou. Na Fakultě logistiky a krizového řízení působí jako proděkanka pro tvůrčí činnost a mezinárodní vztahy.

„Nejvyšším cílem je samozřejmě absolvent dobře uplatnitelný na trhu práce. Také bych si přála, aby se fakulta stala respektovanou a dlouhodobě stabilní institucí, která je plnohodnotnou součástí zlínské univerzity a má zavedenou strukturu svých studijních programů. Měla by být také vnímána jako významná společenská instituce na Uherskohradišťsku,“ představila některé ze svých vizí doc. Tučková.

Fakulta logistiky a krizového řízení oslaví v příštím roce 10. výročí svého založení. V současné době má asi 700 posluchačů a 40 zaměstnanců. Svým zaměřením je v České republice unikátní. Nabízí studium v programech zaměřených na oblast ochrany obyvatelstva, krizového řízení a environmentální bezpečnosti.