Zlín – 17. září 2018 – Dnes začíná výuka zimního semestru na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Do nového akademického roku vstupuje UTB jako škola, kterou respektovaná britská společnost Times Higher Education zařadila mezi 40 nejlepších světových univerzit vzniklých po roce 2000.

Celkový počet posluchačů na šesti fakultách UTB je obdobný jako vloni, zhruba 9 000 studentů, z toho do prvních ročníků nastupuje cca 3 500 nových studentů. Téměř 10 % posluchačů UTB pochází ze zahraničí.

Nabídka studia na UTB zahrnuje 111 akreditovaných studijních programů (31 z nich je realizovaných v anglickém jazyce) a 190 studijních oborů (40 z nich v anglickém jazyce), a to z oblasti technických technologických, humanitních, ekonomických, uměleckých, informatických a zdravotnických disciplín.

Díky finančním prostředkům, které univerzita získala z evropských operačních programů, se studenti dvou fakult budou od nového semestru vzdělávat v nově zrekonstruovaných a zmodernizovaných prostorách. Na Fakultě aplikované informatiky byly nově vybaveny počítačové učebny a posluchárny a zaveden nový informační systém. Na Fakultě managementu a ekonomiky pak proběhla rekonstrukce dvou poslucháren, které budou využívány zejména pro výuku studijního programu Podnikání a ekonomika. V současnosti probíhají také práce na nových laboratořích Fakulty technologické a jejich vybavení.

Během celého letošního roku si univerzita připomíná 100 let od založení Československa. 23. října bude pro veřejnost určena vernisáž výstavy plakátů a fotografií a módní přehlídka, vztahující se k tomuto významnému výročí.