Zlín – 9. září 2018 – Jubilejní 70. sjezd chemiků začíná dnes na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati. Do Zlína se sjedou odborníci z Česka a Slovenska.

Více než 300 vědců i odborníků z praxe čekají 3 dny přednášek i setkání v rámci odborných sekcí. „Témata každoročního sympozia pokrývají veškeré oblasti chemie od organické, anorganické či analytické až po předměty, jako jsou například chemie životního prostředí, polymery, biomateriály, nanotechnologie a pokročilé materiály či reologie,“ uvedl za organizátory Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

V rámci vědeckého programu zazní například přednáška prof. Jiřího Janaty, Ph.D. na téma Atomové katalyzátory, prof. Ing. Janu Hajšlová, CSc. vystoupí s přednáškou Metabolomika – nová, efektivní strategie pro hodnocení kvality potravin a ochranu zdraví populace. Odborníky pak nadchne i prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., který promluví na téma Uhlíkové nanostruktury pro pokročilé biomedicínské, environmentální a magnetické aplikace. A opomenout bychom neměli ani prof. Ing. Františka Štěpánka, Ph.D. a jeho plenární přednášku o dálkovém řízení reakčně difúzních procesů pomocí chemických robotů.

Více informací nejen o programu 70. sjezdu chemiků, se dočtete na webových stránkách konference.