Zlín – 25. června 2018 – Na jednotlivých fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně probíhají v těchto dnech až do poloviny července promoce absolventů bakalářského i magisterského studia.

Termíny a místa promocí jsou následující:

25. června Fakulta logistiky a krizového řízení – kino Hvězda, Uherské Hradiště

9.00, 11.00, 13.30 hodin

28. června Fakulta managementu a ekonomiky – Kongresové centrum, Zlín

9.00, 12.30, 16.00 hodin

2. – 3. července Fakulta multimediálních komunikací – Kongresové centrum, Zlín

vždy v 10.00 a 13.00 hodin

9. – 10. července Fakulta aplikované informatiky – Kongresové centrum, Zlín

9.30, 12.00 hodin (oba termíny); 14.30 hodin (pouze 10. 7.)

11. – 13. července Fakulta humanitních studií – Vzdělávací komplex UTB, Zlín

9.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.10 (11.7.)

8.50, 10.30, 12.10, 13.50, 15.30, 17.10 (12.7.)

9.00, 11.00, 13.00, 15.00 (13.7.)

18. – 19. července Fakulta technologická – Kongresové centrum, Zlín

vždy v 9.45 a 13.45 hodin