Zlín – 25. června 2018 – Prof. František Buňka a doc. Michaela Černíková z Ústavu technologie potravin patří mezi čtyři odborníky v České republice, kteří mají oprávnění posuzovat nejpřísnější systémový standard bezpečnosti potravin (Schéma Food Safety System Certification 22000).

Akreditované systémy managementu kvality (ISO 9001:2015) a bezpečnosti potravin (ISO 22000:2005),  které jejich držitelům osvědčují schopnost vyrábět a/nebo distribuovat produkty v prostředí a za podmínek, které jsou v souladu s právními předpisy a potřebami zákazníka, podléhají posouzení  Českého institutu pro akreditaci. Tato akreditační autorita si najímá odborníky z vysokých škol, výzkumných ústavů nebo státních podniků, kteří odborně odpovídají za posouzení systémů managementu kvality a bezpečnosti potravin při udělování akreditací jednotlivým certifikačním orgánům. Pro oblast řízení bezpečnosti potravin jsou dvěma z těchto odborníků zmínění akademici z UTB.

„Naše práce spočívá v tom, že posuzujeme certifikační orgány, tzn. subjekty, které jsou oprávněny certifikovat společnosti podílející se na potravinovém řetězci. V praxi to znamená, že když certifikační orgán vyšle auditora do nějaké firmy usilující o zisk certifikátu podle ISO 9001 anebo ISO 22000, Český úřad pro akreditaci pověří některého z posuzovatelů, aby posoudil, zda daný auditor provádí svou činnost na místě po odborné stránce správně,“ představuje práci prof. Buňka. Oblast jejich činnosti přitom sahá od rostlinné a živočišné prvovýroby přes výrobu potravin a krmiv nebo chemických a biochemických přípravků až k obchodu, cateringu, výrobě potravinářských strojů či obalů nebo ke službám pro potravinářství.

Česká republika je zapojena do mezinárodní sítě akreditačních institucí, z čehož vyplývá, že činnost odborných posuzovatelů, resp. expertů pro dané oblasti je koordinovanou činností s celosvětovou působností. „Ve své praxi jsem už prováděl audity například v Rusku, Bulharsku, Makedonii, Řecku, ale i v Jižní Africe nebo Svazijsku,“ uvádí prof. Buňka.

Působení odborníků v akreditačních činnostech Českého institutu pro akreditaci má pro univerzitu nezanedbatelný význam. „Každý provedený audit přináší člověku nové zkušenosti, které pak můžeme předat našim studentům. Vychováváme je pak tomu, aby tyto systémy managementu ať už kvality, nebo bezpečnosti potravin dokázali uchopit i prakticky,“ uzavírá prof. Buňka.