Zlín – 21. června 2018 – Studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vystaví své závěrečné práce na zlínském zámku. Výstava Diplomky 18 potrvá od 29. 6. do 22. 7. 2018.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 18 hodin na zámeckém nádvoří. Výstavu zahájí rektor univerzity Petr Sáha, děkanka fakulty Irena Armutidisová a za zlínský zámek Čestmír Vančura. O hudební doprovod se během vernisáže, ale také po jejím ukončení, postará trio DJs Švédská trojka.

Společnou výstavou diplomových prací studentů se Fakulta multimediálních komunikací letos prezentuje poprvé.  „Doufám, že se nám podaří iniciovat novou tradici každoroční magisterské výstavy, která by pravidelně představila závěrečné práce našich studentů nejen odborné, ale především i široké veřejnosti“, říká děkanka fakulty a současně kurátorka výstavy Irena Armutidisová.

Na výstavě a také v katalogu budou představeni všichni studenti, kteří ukončili magisterské studium v akad. roce 2017/2018 na Ústavu marketingových komunikací a v ateliérech Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design a Reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací.

Návštěvníci mohou na výstavě Diplomky 18 zhlédnout široké spektrum prací od fotografií, skleněných instalací, průmyslových prototypů a architektonických projektů až po oděvy nebo také navštívit kino, ve kterém budou promítány absolventské filmy z dílen ateliérů Animovaná tvorba a Audiovizuální tvorba.

Výstava Diplomky 18 bude na zlínském zámku otevřena do 22. 7. 2018 v době od 12 do 17 hodin. Více informací najdete na webu fakulty www.fmk.utb.cz či Facebooku www.facebook.com/fmk.utb.