Zlín – 9. května 2018 – Univerzita Tomáše Bati se od 25. 5. do 2. 6. 2018 opět stane významným partnerem Zlín Film Festivalu, jehož 58. ročník se bude v těchto dnech konat ve Zlíně. Jako každoročně se studenti napříč fakultami aktivně zapojí do programu tohoto filmového svátku.  

Nejblíže má k tématu filmového umění Fakulta multimediálních komunikací, která otevře návštěvníkům své televizní studio NEON TV. Ateliéry prostorové tvorby a designu oděvů společně připraví módní přehlídku pro akci Industry party dne 26. 5. 2018 v 94. budově bývalého areálu Svit. Fakulta vytvoří také dvě výstavy: první z nich bude instalována v galerii v nové budově UTB na Štefánikově ulici ve Zlíně (U18) a představí tvorbu letos osmdesátiletého fotografa a pedagoga prof. Pavla Diase. Druhou výstavu věnovanou 20. výročí založení ateliéru animované tvorby bude možno navštívit v Alternativě – kulturním institutu.

Nemalou měrou do programu ZFF přispějí i studenti Fakulty humanitních studií. Posluchači zdravotnických a pedagogických oborů se pod vedením svých pedagogů postarají o provoz stanů první pomoci na náměstí Míru, v Sadu Svobody a parku Komenského, a zajistí program zaměřený na bezpečnost dětí v Zámecké zóně. Studující jazykových oborů se zase budou věnovat guest servisu a tlumočení zahraničním festivalovým hostům.

Pozadu nezůstanou ani fakulty s výukou technických a přírodovědných oborů. Fakulta technologická pozve dětské návštěvníky festivalu do Tajemné laboratoře v Sadu Svobody, kde si budou moci vyzkoušet vědecké pokusy. Starší děti a dospělí se jistě rádi poučí z přednášek na atraktivní témata, například Jak se vyznat v pečivu? Plasty a životní prostředí, Éčka v potravinách – jsou opravdu tak špatná? či Úžasný svět 3D tisku.

A konečně – pod vedením doktorandů z Fakulty aplikované informatiky si budou děti moci pohrát s roboty, a to v jednom ze stánků na náměstí Míru. Připraveny jsou pro ně demonstrační programy, které umožňují spolupráci člověka s inteligentními roboty. Roboti byli naprogramováni právě studenty FAI a celá akce probíhá ve spolupráci FAI, FT a Kovárny Viva.