Zlín – 18. dubna 2018 – V centru Zlína již brzy vznikne nová ulice. Alespoň podle názvu. Část ulice Štefánikova, která „obchází“ nový Vzdělávací komplex UTB, se bude nově jmenovat Univerzitní. Přejmenování už schválilo Zastupitelstvo města Zlína, a to s účinností od 1. srpna letošního roku.

„Ulice se nachází v místě, kde je největší koncentrace budov univerzity. Změnu tedy vítám a věřím, že napomůže k lepší orientaci lidem, kteří do města a na univerzitu přijíždějí poprvé,“ uvedl rektor UTB prof. Petr Sáha.

Nová ulice vznikne v místech, kde nejsou žádné rodinné ani bytové domy, změna tedy nezasáhne občany, kteří by byli nuceni si pořizovat nové doklady. „Na samotné univerzitě se změna adresy dotkne dvou součástí – Fakulty multimediálních komunikací a menzy,“ upřesnil rektor.

Přejmenování části Štefánikovy ulice na ulici Univerzitní souvisí s nedávno dokončenou výstavbou Vzdělávacího komplexu UTB. Budovy, které se nyní nacházejí za Vzdělávacím komplexem, se ocitly v podstatě mimo Štefánikovu ulici, proto bylo pro lepší orientaci třeba, aby tato část získala nové pojmenování.