Zlín – 12. března 2018 – Na výstavu studentských plakátů nazvanou „Jubilejní rok 2018“ připomínající významná výročí letošního roku vás zve ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací UTB.

„Na výstavě se podíleli všichni studenti ateliéru Grafický design. Dostali stejné zadání – vybrat si jedno z výročí končících osmičkou a ztvárnit jej graficky. Ze všech vytvořených prací jsme vybrali více než 50 těch nejzdařilejších,“ uvedla Jana Dosoudilová, proděkanka FMK.

Výstava je k vidění ve Zlínském klubu 204 (bývalé sídlo Knihovny F. Bartoše). Otevřena bude do 12. 4. 2018, ve dnech pondělí-pátek od 10 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 13 hodin.

V průběhu roku budou následovat další akce, jimž se fakulta i celá univerzita připojí k oslavám letošních jubileí. „Připravujeme výstavu fotografií vytvořenou z portrétů lidí ve věku 25, 50 a 100 let, dále módní přehlídku dobových oděvů nebo výrobu skleněné plastiky,“ dodala proděkanka.

Vyvrcholením oslav bude podzimní slavnostní koncert, který univerzita uspořádá ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů.