Zlín – 9. února 2018 – Diplomy a jmenovací dekrety si dnes převzali noví doktoři a docenti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jejich promoce byla součástí tradičního Slavnostního shromáždění akademické obce, které univerzita pořádá vždy na začátku roku, aby si připomněla výročí svého založení k 1. 1. 2001.

Studium v doktorských studijních programech ukončilo v roce 2017 na UTB celkem 37 absolventů. Dále se habilitovalo 7 docentů a proběhlo jedno profesorské řízení.

Jako každoročně byla v průběhu ceremoniálu udělena Cena rektora za významný přínos
k rozvoji Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jejím držitelem se stal prof. Ing. Roman Prokop, CSc. Rektor mu cenu udělil „za dlouholetou práci pro univerzitu a Fakultu aplikované informatiky“.

Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. je profesorem v oboru Technická kybernetika a vyučuje na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Současně od roku 2016 zastává funkci prorektora pro celoživotní vzdělávání a statutárního zástupce rektora. Působí také v předsednictvu Akademie Univerzit třetího věku a již třetím rokem stojí v jejím čele jako její prezident.