Zlín – 8. prosince 2017 – Martin Řehák, absolvent oboru Podniková ekonomika na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), získal ocenění Asociace hotelů a restaurací ČR za nejlepší studentskou práci. Cenu obdržel za svou diplomovou práci nazvanou Projekt zlepšení úrovně služeb suprastruktury Karlovského gastrofestivalu. V ní zúročil jak své teoretické znalosti ze studentské stáže v Resortu Valachy, tak i praktické poznatky z opakované účasti v organizačním týmu Karlovského gastrofestivalu, který se za devět let existence zařadil mezi nejnavštěvovanější gastronomické akce v České republice. Letošní roční přilákal na 25 tisíc lidí.

„Úspěch jednotlivce v takové soutěži je pochopitelně úspěchem celé fakulty, navíc udělená ocenění jsou důkazem, že studenti UTB jsou nadaní a spolupráce s komerčním sektorem je efektivní a smysluplná. Absolventi se pak často dokáží  snadno uplatnit na trhu práce,“ zhodnotila cenu vedoucí diplomové práce doc. Zuzana Tučková.

Pro Martina Řeháka nejde o první ocenění, které získal. Již v červnu letošního roku obdržel za svou diplomovou práci Cenu primátora města Zlína.