Zlín – 5. prosince 2017 – Nový vzdělávací objekt univerzity vyrostl během let 2015 – 2017 v ulici Štefánikově ve Zlíně. Jeho autorkou je uznávaná světová architektka prof. Eva Jiřičná, zlínská rodačka, společně s ateliérem AI DESIGN, s.r.o., Praha. Stejný tým již ve Zlíně navrhl nedaleké Kongresové a univerzitní centrum.

Novostavba Vzdělávacího komplexu UTB se skládá ze dvou identických budov (křídel) o šesti nadzemních podlažích, vzájemně propojených přízemním vstupním objektem. V přízemí se nachází foyer s recepcí, přednáškový sál pro 240 osob a tři posluchárny pro 98, 70 a 72 osob. Zbývající plocha prvního nadzemního podlaží obsahuje učebny, kanceláře, výstavní galerii, komunikační a technické místnosti. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny učebny, pracovny pedagogů, kanceláře a zasedací místnosti. Nechybí specializované učebny pro výuku ošetřovatelství, dále multimediální učebny pro výuku jazyků a tlumočení, učebna pro hudební výchovu, a také Studentský klub.

V podzemí budov se nacházejí garáže pro 87 vozidel a provozně technické zázemí komplexu. Objekt je dostupný osobními auty, prostředky MHD, ale i pěšky. Nachází se v centru Zlína v bezprostřední blízkosti dalších univerzitních budov. Svou orientací a architektonickým řešením objekt respektuje urbanistický systém v dané lokalitě a plynule navazuje na stávající zástavbu. Dá se očekávat, že se Vzdělávací komplex UTB stane jednou z výrazných  novodobých staveb ve městě Zlíně.

Investiční náklady stavby činily 428 mil. Kč bez DPH, z toho 75 % bylo hrazeno ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT, 25 % hradila UTB ve Zlíně z vlastních prostředků. Vybavení interiéru stálo 32 mil. Kč bez DPH. Architektonické řešení zpracoval AI – DESIGN, s. r. o., generálním projektantem byl AED project, a.s. Generálním zhotovitelem stavby byla společnost Zlínstav, a.s. Další náklady: projektové práce 22 mil. Kč bez DPH, inženýrská činnost 8 mil. Kč bez DPH, nákup pozemku 6 mil. Kč bez DPH (z toho 5 mil. Kč uhradilo MŠMT, 1 mil. Kč univerzita).