Zlín – 5. prosince 2017 – Významný den dnes prožívá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která slavnostně otevřela svůj Vzdělávací komplex na Štefánikově ulici ve Zlíně. Objekt bude sloužit zejména studentům a pedagogům Fakulty humanitních studií, ale nejen jim. Jeho součástí bude i výstavní prostor Fakulty multimediálních komunikací.

Nový vzdělávací objekt univerzity vyrostl během let 2015 – 2017 v ulici Štefánikově ve Zlíně. Jeho autorkou je stejně jako v případě nedalekého Kongresového a univerzitního centra excelentní světová architektka prof. Eva Jiřičná, zlínská rodačka.

„Uvedením Vzdělávacího komplexu UTB do provozu budou mít všechny fakulty naší univerzity své vlastní sídlo. Věřím, že objekt i se svým okolím významně zkrášlí centrum města Zlína,“ uvedl rektor prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Po slavnostním přestřižení pásky si hosté prohlédli komplex, jehož prostory jsou navrženy přesně pro potřeby studentů a pedagogů, kteří se do něj nastěhují se začátkem letního semestru (v únoru 2018). „Snažili jsme se, aby se studenti i zaměstnanci cítili v objektu příjemně a dobře se jim v něm pracovalo,“ zdůraznila prof. Eva Jiřičná.

Program slavnostního dne zahrnoval také vernisáž výstavy fotografií nazvané Schodiště Evy Jiřičné, kterou připravila univerzita ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací v nové galerii. Výstava představuje nejkrásnější realizace schodišť z budov a interiérů z celého světa, jimiž se prof. Jiřičná proslavila, a díky nimž bývá nazývána první dámou high tech architektury. Od února příštího roku, kdy bude komplex zcela zprovozněn, bude výstava přístupná i veřejnosti.