Portál Baťův svět přibližuje působení obuvnické firmy v jednotlivých zemích

Zprávy

Zlín – 1. června 2017 – Na kterých kontinentech působila nebo dodnes působí firma Baťa? V kolika zemích založila své pobočky? Kde všude ve světě existují baťovská města, tzv. „malé Zlíny“? Nejen na tyto, ale i na další otázky vztahující se k historii firmy Baťa ve světě přináší odpovědi nový webový portál svet.tomasbata.org, který vytvořili pracovníci Informačního centra Baťa při knihovně zlínské Univerzity Tomáše Bati.

„Cílem portálu je přehledně přiblížit působení firmy kdekoliv na světě. Je přehledně rozčleněn podle jednotlivých světadílů, v nich pak dále podle zemí. U každé země jsou pak shromážděny dostupné informace k historii působení firmy,“ představuje portál jeden z tvůrců, Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D. a pokračuje: „Údaje uvedené na portálu byly shromážděny na základě archivních dokumentů, odborné literatury i informací v tisku.“

Firma Baťa byla založena v roce 1894 sourozenci Tomášem, Antonínem a Annou Baťovými. Po první světové válce začala pronikat do dalších evropských zemí i do zámoří.

Informační centrum Baťa působí na zlínské univerzitě od konce roku 2008. Je úkolem je zpřístupňovat veřejnosti osobnost Tomáše Bati a firmy Baťa i všechny aspekty jejího působení ve Zlíně, v Československu a ve světě od roku 1894 do současnosti.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně