Aliance PIONEER, jehož je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) členem, uspěla v prestižní výzvě Evropské komise na podporu aliancí Evropských univerzit. Doposud aliance fungovala pouze formou konsorcia, avšak díky financování Evropské komise se oficiálně zařadila k Evropským univerzitám. Finanční podpora významně posílí mezinárodní spolupráci s partnery PIONEER a nabídne tak nové příležitosti. Aliance si klade za cíl formovat budoucnost inkluzivních, udržitelných a odolných měst, poskytujících studujícím specializované dovednosti v evropském prostředí.

V letošní výzvě bylo Evropské komisi předloženo celkem 56 projektových návrhů, které zahrnovaly více než 450 vysokoškolských institucí z celé Evropské unie. Evropská komise nakonec vybrala k financování pouze 14 z nich.

Evropské univerzity představují jedinečný model mezinárodní spolupráce, který podporuje intenzivnější mobilitu studujících, akademiků a akademiček, rozvoj excelentní vědy a výzkumu, a celkově zvyšuje konkurenceschopnost evropského vysokého školství na globální úrovni. „Schválení tohoto projektu pro nás znamená strategický úspěch, který podpoří další rozvoj naší univerzity i celého regionu,“ uvedl rektor prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

„Tento projekt nám umožní výrazně zlepšit naše vzdělávací a výzkumné schopnosti a poskytne našim studentům a studentkám neocenitelné příležitosti zapojit se do projektů s vysokým dopadem,“ okomentoval prof. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci, a dodal, „je to důkazem závazku naší univerzity k akademické excelenci a zapojení se do rozvoje komunity.“

Na projektu Evropských univerzit UTB pracuje již více než čtyři roky. „Velice mě těší, že se nám vynaložené úsilí konečně podařilo přetavit v podpořený projekt. Rozhodně se bude jednat o jeden z největších neinvestičních projektů, které kdy naše univerzita získala z evropských zdrojů. Význam tohoto projektu je obrovský. Zároveň vnímáme, že pro nás znamená velký závazek do budoucna jak vůči univerzitě, regionu, tak aliančním partnerům. Čeká nás opravdu hodně práce,“ uzavřel Mgr. Bc. Pavel Býček, vedoucí mezinárodního oddělení UTB.

Alianci PIONEER tvoří následující vysokoškolské instituce: ·

Pro více informací o alianci PIONEER navštivte její webové stránky.