Bohatý program připravují jednotlivé fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na blížící se prázdniny. Uskuteční se populární Junior Univerzita, konat se budou jazykové kurzy, letní stáže v laboratořích, kurzy robotiky a programování, příměstský tábor Robota i Den zdraví pro děti zaměstnanců.

JUNIOR UNIVERZITA

V týdnu od 8. do 12. 7. si úspěšní absolventi převezmou při slavnostních promocích své vysokoškolské diplomy. Souběžně s promocemi však školu znovu zaplní noví studenti. K přijetí ke studiu na vysoké škole ale tentokrát nebudou potřebovat složení přijímacích zkoušek nebo maturitní vysvědčení, postačí jim chuť naučit se něco nového, poznat nové kamarády a bavit se. Fakulta totiž odstartuje jedenáctý ročník Junior Univerzity, oblíbený příměstský tábor, který nabídne dětem školního věku příležitost stát se na jeden týden vysokoškolákem či vědcem a vyzkoušet si bádání na vlastní kůži. „Vedle tradiční imatrikulace a závěrečné slavnostní promoce bude pro děti připravena návštěva laboratoří s tématem zdravé a nezdravé potraviny, návštěva galerie v budově U18. Nově děti čeká například workshop v dílně Robot a kroužek geometrických specialit. Zopakují si také základy první pomoci, užijí si hodinu Canisterapie, angličtiny a kroužek robotiky. Chybět nebude ani turistická procházka s edukačním programem studentů a studentek z Ústavu školní pedagogiky, kteří budou děti provázet celým týdnem Juniorky,“ doplnila Mgr. Iva Žáková, Ph.D., koordinátorka programu.

Více informací: Junior Univerzita 2024

JAZYKOVÉ KURZY

Pro děti zaměstnanců univerzity, ale i pro děti z řad veřejnosti, jež nechtějí o prázdninách zahálet a rádi by zdokonalily svoji angličtinu, přichystalo Centrum jazykového vzdělávání FHS UTB intenzivní jazykové kurzy. Od 19. do 23. srpna 2024 budou mít děti jedinečnou příležitost zlepšit svou angličtinu v intenzivním letním kurzu určenému pro žáky 6. – 9. tříd základních škol, tak i studenty středních škol. Týdenní kurz pomůže zábavnou formou osvěžit a procvičit znalosti gramatiky a slovní zásoby, zaměří se i na konverzaci a odbourání strachu z mluveného projevu. Jak uvádí garantka a zároveň i vyučující univerzitních jazykových kurzů PhDr. Jana Semotamová: „Prázdninová škola není myšlena jako klasické doučování. Angličtinu přibližujeme hrou, soutěžemi a kvízy, které zaručeně promění anglickou konverzaci v zábavu. Autentický zážitek navíc zajistí i lektoři z Afriky, Indie a Pákistánu.“

Více informací: Prázdninová angličtina 2024

DEN ZDRAVÍ

Prázdninové aktivity zakončí Ústav zdravotnických věd, který na závěr srpna připravuje Den zdraví pro děti zaměstnanců UTB. Zábavný program se soutěžemi pro děti ve věku 7 až 15 let se ponese v duchu dědictví lidstva – Antropooceánu. Formou zážitkové pedagogiky budou děti interaktivně zachraňovat moře, oceány, řeky a jezera. Řešit se bude zároveň problematika znečištění vodních zdrojů a oceánů, dopadů na faunu a floru v mořích a na naše zdraví. Den zdraví se uskuteční 20. 8. 2024 od 8 do 16 hodin v prostorách FHS UTB ve Zlíně (budova U18) a v jejím blízkém okolí.

Více informací: Den zdraví

LETNÍ STÁŽE

Analýza mikroplastů v zemědělském průmyslu, odstraňování kovů z odpadních vod, nebo výroba čokolády s různým obsahem a typem emulgátoru. To jsou některá z 84 témat, kterými se přes léto budou zabývat studenti Fakulty technologické UTB.  Na Letní stáž se na Fakultě technologické můžou přihlásit studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Témata zahrnují všechny výzkumné směry fakulty, a to od potravin přes polymery, výrobní inženýrství až po životní prostředí. Stáže studenty podporují v tvůrčích aktivitách a motivují je ke spolupráci na vědecko-výzkumných záměrech jednotlivých ústavů. V laboratořích student stráví až 160 hodin, které si po dohodě se svým školitelem může rozložit od června do září. Poprvé s touto aktivitou přišla Fakulta technologická v roce 2014 a od té doby se stáže těší velkému zájmu studentů.

Více informací: Letní stáže

LETNÍ ŠKOLA ROBOTIKY

Letní škola robotiky představuje příměstský tábor zaměřený na děti z kroužků Robotiky a Programování DDM ASTRA Zlín, ačkoliv je otevřený i ostatním zájemcům o robotiku. Týden plný zábavného učení umožňuje dětem stavět a programovat vlastní roboty. Účastníci se během tábora seznámí s používáním Lego stavebnic a dalších komponent pro vytváření robotických projektů. Pod vedením zkušených instruktorů se děti naučí základní principy robotiky, mechaniky a elektroniky a budou moci experimentovat s různými technikami a modely. „Programování robotů je nejzajímavější částí programu,“ říká Tomáš Dulík, organizátor akce. „Účastníci se seznámí s programovacími základy a naučí se využívat speciální software k oživení svých robotů. Můžou tak sledovat, jak jejich roboti začínají interagovat s okolím,“ dodává. Letní škola vrcholí dovednostní soutěží, kde děti soutěží v různých disciplínách, jako robosumo, sledování čáry, robot uklízeč. „Tato soutěž je plná napětí a adrenalinu, a na vítěze čekají atraktivní ceny,“ doplňuje Tomáš Dulík z FAI.

Další podrobnosti naleznete na stránce DDM Astra – Inovativní programování s legem.

LETNÍ PROGRAMÁTORSKÁ PŘÍPRAVKA

Fakulta aplikované informatiky také pravidelně nabízí programovací kurzy a příměstské tábory se zaměřením na robotiku. Letní programátorská přípravka je intenzivní a inspirující kurz, který vedou odborníci v oblasti programování. Cílem tohoto kurzu je poskytnout účastníkům, od středoškoláků až po úplné začátečníky z jiných oborů, základní programovací a algoritmické dovednosti. „Kurz je koncipován tak, aby vyrovnal rozdíly mezi účastníky s informatickým a neinformatickým zázemím. Jsme přesvědčeni, že každý má potenciál stát se schopným programátorem, a snažíme se vytvořit podpůrné prostředí pro všechny,“ vysvětluje děkan FAI Jiří Vojtěšek. Během přípravky se účastníci seznámí s principy programování a algoritmiky, naučí se programovací jazyky jako Python a aplikují své nové znalosti při řešení praktických úkolů. Instruktoři jsou k dispozici pro individuální podporu a odpovídání na dotazy. Letní programátorská přípravka je ideální pro ty, kteří se chtějí seznámit s programováním, bez ohledu na předchozí zkušenosti. Kurz nabízí možnost rozvíjet technické dovednosti, zlepšit šance na trhu práce a lépe porozumět světu informatiky.

Další informace naleznete na stránce Letní programátorská přípravka.

KREATIVNÍ TÁBOR ROBOTA

V otevřené kreativní dílně se chystají 2 běhy (15.–19. 7. a 5.–8. 8.) příměstského tábora s názvem Planeta ROBOTA. V rámci něj si děti ve věku 7–14 let pomocí digitálních technologií a metod kreativního učení vybudují vlastní světy. Neodejdou s prázdnou, z tábora si odnesou spoustu vlastnoručně vyrobených výrobků. Principem práce v otevřené kreativní dílně ROBOTA je recyklace a upcyklace, kterou uplatňujeme i v práci s dětmi.

Více informací: robota.utb.cz