Jmenovací dekrety více než 70 profesorkám a profesorům předali v pražském Karolinu prezident republiky Petr Pavel spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem.

Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně byli jmenováni doc. Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení, doc. Tomáš Sedláček z Fakulty technologické, doc. Marek Kubalčík z Fakulty aplikované informatiky, prorektor UTB pro internacionalizaci, doc. Martin Hromada z Fakulty aplikované informatiky a doc. Marián Lehocký z Fakulty technologické.

Blahopřejeme!