Letos poprvé se UTB zapojila do Květnové výzvy Do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Cílem akce bylo poukázat na to, že udržitelnost je pro univerzitu důležitá. Přes 100 účastníků společně dokázalo, že lidé pracující na UTB oceňují iniciativu podporující zdravý životní styl a možnost setkat se neformálně se svými kolegy.

Zaměstnanci ze všech součástí univerzity soutěžili v 35 týmech. Na společné snídani, kterou pro účastníky výzvy uspořádaly organizátorky akce hned druhý den konání, zaznělo mnoho pozitivních ohlasů.

Po skončení akce se konalo slavnostní vyhlášení v klubu U7, kde byly oceněny týmy se 100% pravidelností, nejvíce zdolanými kilometry a také nejvýkonnější jednotlivci. Soutěžení v týmech podpořilo týmového ducha i zdravý sportovní zápal, a to jak na celouniverzitní úrovni, tak na jednotlivých součástech.

Celkem zaměstnanci UTB v průběhu května zdolali 12 600 km, což odpovídá ušetření více než 2 tun CO2, které by vyprodukovala jízda autem. Pro lepší představu – tato úspora odpovídá uhlíkové stopě přibližně čtrnácti zpátečních letů jednoho cestujícího mezi Prahou a Milánem.

Data o cestách, které během výzvy účastníci zapisovali do systému, navíc pomohou v anonymizované formě při plánování nové bezpečné infrastruktury. Každá účast tak přispívá k vytvoření čistějšího a bezpečnějšího prostředí pro všechny obyvatele města.

Cílem pořadatele je přivést obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a také vnést více radosti a pohybu do běžného pracovního dne. Zapojení UTB do této akce, pořádané spolkem Auto*Mat, přineslo i další benefit – prohlubování spolupráce s krajem, neziskovým sektorem i partnery.