Dvě smlouvy řešící spolupráci mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), které na konci dubna schválilo krajské zastupitelstvo, podepsali dnes na krajském úřadě hejtman Radim Holiš a rektor UTB Milan Adámek.

Předmětem první smlouvy je poskytnutí dotace kraje 200 milionů korun na stavbu nové budovy Fakulty technologické UTB. Výstavba bude zahájena v září tohoto roku a dokončení je plánováno v roce 2026.

Druhá smlouva navazuje na Dohodu o dlouhodobé spolupráci Zlínského kraje s Univerzitou Tomáše Bati, která byla uzavřena v březnu 2024. UTB se ve smlouvě mimo jiné zavazuje vytvořit minimálně 400 nových studijních míst v celkem sedmi nových studijních programech.

Další informace najdete v tiskové zprávě UTB – Zlínský kraj podpoří 200 miliony výstavbu nové budovy Fakulty technologické