Fakulta humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravuje novou generaci učitelek a učitelů pro mateřské i základní školy. Pravidelně přitom zapojuje své studující do praktické výuky, kde si při této příležitosti rádi ověřují nové trendy a inovativní přístupy. V rámci tzv. Projektových dnů, které Ústav školní pedagogiky FHS realizuje ve spolupráci s vybranými fakultními základními školami, prokazují studující novátorského ducha i schopnost motivovat žáky.

Projektové dny budou v letošním letním semestru probíhat ve dnech 9., 16., a 23. dubna 2024. Studentky 4. ročníku studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy si tentokrát pod odborným pedagogickým vedením přichystaly osm projektů pro základní školy Kvítková, Mikoláše Alše a ZŠ Zlín, tř. Svobody 868.

„Na programu budou například témata jako Záchrana ostrova pravdy, Proč jsou včely pro svět nepostradatelné, Tajemství přírodních zákonů nebo Říše zvířecích smyslů. Cílem projektu je rozšířit obzory a probudit zvědavost žáků, kteří budou pod vedením našich studentek pracovat na komplexních úkolech za účelem vyřešení reálných problémů či složitých otázek,“ upřesnila dr. Helena Pospíšilová, garantka předmětu Prezentační dovednosti učitele.

Projektové dny jsou skvělou příležitostí pro žáky i studující, kteří kromě prověření učitelských dovedností získají také nové zkušenosti s plánováním, organizací a hodnocením projektů.