Již šestý ročník nejpopulárnější celostátní soutěže robotů „Robogames“ se uskuteční v úterý 30. ledna 2024.  Akci pořádá Fakulta aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati.

Soutěžní týmy se mohou těšit na oblíbené disciplíny jako například Robosumo, Sledování čáry či Robot uklízeč.

„Soutěže v Robosumo a sledování čáry jsou již celosvětově známé a pořádají se v nich mistrovství republiky i světa. Naše soutěž je zařazena také do soutěže Robo Lego liga, která se pravidelně koná na různých místech ČR,“ vysvětluje děkan fakulty doc. Jiří Vojtěšek.

„Všechny disciplíny vyžadují autonomní roboty, dálkové řízení robotů člověkem není dovoleno. Cílem Robogames je dát žákům, studentům a jejich pedagogům motivaci pro další rozvoj jejich dovedností a poskytnout jim místo a čas pro setkání a výměnu zkušeností,“ uvádí organizátor soutěže dr. Tomáš Dulík.

Soutěžící si na místo konání přinesou své vlastní roboty, které většinou sestaví ve svých kroužcích. Musí je naprogramovat a na soutěž dokonale připravit, aby obstáli v konkurenci dalších robotů. Proto soutěži předchází důkladná příprava jednotlivých družstev. Nic se nesmí ponechat náhodě, a robot musí fungovat přesně tak, jak ho studenti naprogramují. Příprava robota však není snadná záležitost a vyžaduje měsíce příprav a optimalizací. „Výroba robota pro Sledování čáry nám trvala asi 3 měsíce. Nejtěžší byla kalibrace senzorů a odhalení chyb v hardware a softwaru,“ vzpomínají studenti Bruno a Pavel, na svůj loňský počin.

Cílem akce je podporovat mezi mládeží zájem o robotiku a programování. Robotické kroužky jsou stále oblíbenější na mnoha základních a středních školách, které robotiku zařazují do osnov předmětu informatiky.