Akademická obec Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je šokována tragickou událostí, ke které došlo na Univerzitě Karlově.

Tento čin nepatří do kultivované a svobodné společnosti. Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem rodinám obětí i zraněným. Zároveň soucítíme s akademickou obcí Univerzity Karlovy a vyjadřujeme jí maximální podporu.