Charitativní projekty, které Fakulta humanitních studií (FHS) v tomto roce pořádá, ještě nejsou zcela za námi, letošní největší dobrý skutek jsme však vykonali v průběhu tohoto týdne. V rámci Dobročinného bazaru a Vánoční hvězdy letos FHS vybrala krásných 74 084 Kč.

Částka 19 824 Kč, kterou jsme shromáždili v průběhu 29. a 30. listopadu, putuje na konto neziskové organizace AHC Odlehčovací centrum Vizovice, která díky shromážděným prostředkům poskytuje svým klientům pečovatelskou a odlehčovací službu, poradenství nebo kompenzační pomůcky nezbytné pro zajištění pacientů v domácnosti.

Nebývalou odezvu letos získal tradiční prodej vánočních květin. Rekordní výtěžek z akce činí 54 260 Kč. Získané peníze posíláme na podporu Šance Olomouc, která pomáhá nemocným dětem již od roku 1998. Tato instituce využívá získané prostředky pro potřeby dětí, které se léčí na Hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Do výtěžku bazárku přispěli také studentky a studenti FHS při návštěvě Adventní kavárny, kde shromáždili  částku 1905 Kč.

Akce se jako vždy setkaly s velkým ohlasem, a proto se již nyní těšíme, že budeme moci prostřednictvím bazárku i charitativní sbírky Vánoční hvězda pomáhat i v příštím roce.

Velké poděkování patří studentkám Lucii, Vendule, Andrei a Barboře z Ústavu zdravotnických věd, které se do aktivit aktivně zapojili, a pomohly tak s jejich realizací.

Děkujeme, že s námi pomáháte!