Během své návštěvy Zlínského kraje navštívila dne 30. října 2023 předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová také Univerzitu Tomáše Bati.

Setkala se s rektorem UTB prof. Milanem Adámkem, prorektorkou pro vnitřní a vnější vztahy dr. Martinou Juříkovou a děkanem Fakulty multimediálních komunikací dr. Pepou Kocourkem,  kteří ji společně provedli Centrem multimediálních technologií a digitalizace Fénix. Markéta Pekarová Adamová si prohlédla virtuální studio, moderní 4K stěnu a další nejmodernější technologie, kterými je centrum vybaveno. „Jsem velmi mile překvapená, jaké moderní prostory a špičkové technologie mají studenti k dispozici. Je vidět, že se Zlín opět vrací na mapu filmového průmyslu, studenti mají vynikající podmínky tento cíl dále naplňovat,“ uvedla.