Ve středu 20. září 2023 se v rámci jubilejního 30. ročníku celorepublikové soutěže MANAŽER ROKU uskutečnila slavnostní udílení ocenění, která představila veřejnosti TOP manažery, lídry a vedoucí pracovníky roku 2022. Mezi vybranými osobnostmi, které zaujaly svými výjimečnými dovednostmi a výsledky, byl i prof. Roman Jašek z Fakulty aplikované informatiky, který obdržel prestižní titul „FINALISTA – Manažer roku 2022.“

Tento prestižní titul udělila Národní komise České manažerské asociace (ČMA), která má za cíl oceňovat nejlepší české manažery a jejich vynikající osobnostní a profesní kvality.

Soutěž MANAŽER ROKU, kterou Česká manažerská asociace již tři desetiletí pořádá, vyhledává a ocenění manažery, lídry a podnikatele, kteří dosahují mimořádných výsledků ve svých oborech, podporují růst a rozvoj firem a vytvářejí inspirující pracovní prostředí pro své kolegy. Jedná se o jednotlivce, kteří svým přirozeným vedením, schopností inspirace ostatních k dosažení lepších výsledků a svým profesionálním know-how posunují společnosti i zaměstnance vpřed a podporují rozvoj jejich schopností.

Hodnotitelská komise složená z expertů na management a bývalých vítězů předešlých ročníků soutěže vybírá vítěze na základě japonské metody 4 kvadrantů Hoshin Kanri, která je kombinována s evropskými kritérii EFQM. Klíčovými faktory, které se hodnotí, jsou minulost manažera, jeho schopnost zlepšovat a využívat lidské zdroje, dovednost v risk managementu a schopnost vytyčit strategii a vizi do budoucna.

Soutěž MANAŽER ROKU, která se řadí mezi TOP 10 nejuznávanějších soutěží v České republice, má za cíl sdílet příklady dobré praxe a ocenit nejlepší manažery. Již 30 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů a vizionářů napříč odvětvími, profesemi a regiony. Soutěž reaguje na nové ekonomické a společenské trendy vyhlášením nových soutěžních kategorií a témat.

„Být zařazen mezi nejvlivnější manažery a odborníky je pro mě velkou ctí. Vážím si své nominace a ocenění být mezi finalisty – „manažery se lvíčkem“. Bylo pro mě mimořádným zážitkem účastnit se diskusí s předními manažery a leadery průmyslu, mít možnost naslouchat a současně prezentovat své postoje“, říká prof. Roman Jašek, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence.