Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) pořádá společně s Komisí konzervátorů – restaurátorů   Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) již 31. ročník konference konzervátorů – restaurátorů. Uskuteční se ve dnech 12.–14. 9. 2023 v aule U2 Fakulty managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Na konferenci se sejde více než tři sta odborníků, převážně konzervátorů – restaurátorů z muzeí, galerií, knihoven a dalších paměťových institucí, ale i ze soukromé praxe, společně s výzkumnými pracovníky a dalšími specialisty z oblasti péče o kulturní dědictví včetně pedagogů a studentů restaurátorských a dalších odborných škol. Akce se zúčastní rektor UTB prof. Milan Adámek, ředitelé pořádajících muzeí, zástupci vedení Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a také Českého výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM (International Council of Museums).

Cílem setkání je prezentovat a sdílet výsledky průzkumu historických materiálů, konzervátorsko – restaurátorských i preventivní péče o památky, ale i nové či osvědčené metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví nebo etické zásady této profese. „Konzervátoři a restaurátoři musí držet krok s aktuálními vědeckými přístupy zkoumání a ošetření památek a artefaktů, musí se orientovat v mikroklimatických parametrech prostředí pro jejich uchovávání a zároveň mít i dostatečnou praxi a řemeslnou průpravu pro výkon svého povolání. Konference dává prostor pro multioborovou výměnu a sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností z daného oboru,“ podotýká Ing. Alena Selucká, náměstkyně ředitele pro Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, které je jedním z hlavních organizátorů této akce.

Letošní program 31. ročníku konference představí široké spektrum příspěvků týkajících se ošetření a zachování předmětů kulturního dědictví, jako jsou například hedvábné textilie, nástěnné olejomalby, smaltované artefakty, archeologické nálezy, cínové křtitelnice nebo technické památky. Plénum se bude zabývat rovněž pokročilými technologiemi, například výpočetní tomografie nebo čištění laserem, které se stále více uplatňují při zkoumání a ošetřování historických předmětů.

Vzhledem k místu konání konference se její účastníci seznámí také s ukázkami příkladné péče o sbírkové předměty a objekty nemovitého kulturního dědictví zlínského regionu, a to prostřednictvím jeho významných kulturních institucí – Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Součástí programu jsou i odborné exkurze zahrnující prohlídku expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a významných památek města Zlína – Památníku Tomáše Bati a Baťova mrakodrapu.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje a Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora statutárního města Zlína. Pořádání konference podpořily: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Ministerstvo kultury, Zlínský kraj, statutární město Zlín, 14│15 Baťův institut a Český výbor ICOM.

Podrobné informace zde.